Main menu
SternloopbaanadviesRe-integratie 2e spoor

Re-integratie 2e spoor

Steeds meer organisaties voeren actief beleid gericht op het gezond houden van hun medewerkers en het terugdringen van verzuim. Toch kunt u te maken krijgen met langdurige uitval wegens ziekte. Het gaat hierbij vaak om complexe situaties, waar naast veel menselijk leed, ook een groot aantal organisatorische en juridische zaken een rol speelt. Zo treedt de Wet Poortwachter in werking en dienen medewerker en werkgever samen, planmatig naar de nabije en verdere toekomst te kijken.

Zowel binnen de organisatie als daarbuiten zijn meerdere personen betrokken bij dit proces. Zo spelen, naast de zieke medewerker, de direct leidinggevende en de HR-adviseur, ook de bedrijfsarts, de bedrijfsmaatschappelijk werker en het UWV een belangrijke rol. Dit maakt onderlinge afstemming belangrijk. Wanneer de terugkeermogelijkheden in de eigen functie of elders binnen de organisatie beperkt zijn, dient men ook te kijken naar mogelijkheden buiten de organisatie. De Wet Poortwachter stelt dat zowel werkgever als werknemer, zich moeten inspannen voor re-integratie, in wat ook wel bekend staat als het “tweede spoor”.

Bij Stern Loopbaanadvies hebben wij veel ervaring met het begeleiden van dit proces. We starten met een uitvoerige analyse van de situatie en richten ons daarbij op de mogelijkheden die er zijn en hoe deze te vertalen zijn naar passende oplossingen. Vervolgens gaan we concreet aan de slag om de medewerker naar passend werk te bemiddelen. Naast aandacht voor het menselijke verhaal dat hoort bij re-integratie, hebben wij ook aandacht voor de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter aan zowel werkgever als werknemer stelt. Wij zorgen er in samenwerking met de diverse partijen voor, dat de stappen in het proces goed worden doorlopen, opdat een loonsanctie voorkomen wordt. Van dit proces doen wij verslag middels voortgangsrapportages, zodat helder is hoe het proces verloopt.

Bent u geïnteresseerd in een re-integratiebegeleiding Tweede Spoor?

Branches

  • Overheid
  • Industrie
  • Woningbouw
  • Zorg & Welzijn
  • Onderwijs
  • Media
  • En vele anderen…
Bij Stern Loopbaanadvies werken ervaren en gekwalificeerde loopbaanadviseurs en psychologen.
Zij beschikken over een uitgebreid relatienetwerk en werken voortdurend aan hun eigen vakkennis en persoonlijke ontwikkeling. Zo waarborgen we dat u altijd een deskundige, geïnspireerde en enthousiaste adviseur tegenover u treft. Nieuwsgierig geworden? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Contact

    Stern loopbaanadvies