Main menu
SternloopbaanadviesOntwikkelassessment

Ontwikkelassessment

Ontwikkelassessments bij Stern Loopbaanadvies

Bij een ontwikkelassessment gaat het erom hoe iemand zich in de toekomst verder kan gaan ontwikkelen. Er hoeft niet altijd sprake te zijn van een nieuwe functie; in veel situaties betreft het juist het functioneren in de huidige functie. Concreet wordt door middel van een ontwikkelassessment bij Stern Loopbaanadvies gemeten welke elementen een punt van aandacht of ontwikkeling zijn en hoe kan men zich dergelijke vaardigheden of gedragingen het beste eigen maken, om effectiever te zijn in de functie. Ook wanneer een medewerker niet optimaal functioneert, kan een ontwikkelassessment bij Stern Loopbaanadvies uitkomst bieden, doordat inzicht ontstaat in de oorzaken en er vervolgens concreet advies wordt gegeven voor verbeteringen.
Een ontwikkelassessment bij Stern Loopbaanadvies is een belangrijke investering in het beter laten functioneren van mensen en daarmee in het succes van de organisatie. Voor de medewerker betekent het een nieuwe impuls voor verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling. Een ontwikkelassessment bij Stern Loopbaanadvies is vaak een startpunt van ontwikkeling, waarop met coaching of training kan worden voortgeborduurd.

De procedure voor een ontwikkelassessment bij Stern Loopbaanadvies

Afhankelijk van de functie wordt door Stern Loopbaanadvies een passend programma in overleg met de opdrachtgever samengesteld. Het ontwikkelassessment duurt vervolgens een gehele dag. Middels intelligentie- en vaardigheidstesten, persoonlijkheidsvragenlijsten, belangstellingsonderzoek, een diepte interview en specifiek voor de functie geselecteerde simulatieopdrachten, verkrijgen wij gedurende deze dag een totaalbeeld van de kandidaat. De uitkomsten worden gespiegeld aan de functievereisten/ competenties en zodoende ontstaat er een scherp beeld van de sterktes en zwaktes van de medewerker ten aanzien van de betreffende functie.
De medewerker krijgt bij Stern Loopbaanadvies een uitgebreide nabespreking waarin de testuitslagen en conclusies uitvoerig belicht en besproken worden. Zodoende wordt concreet duidelijk wat de ontwikkelpunten zijn en worden deze SMART gemaakt, waardoor deze punten beheersbaar en dus ook gericht ontwikkelbaar zijn. Daarbij rapporteert Stern Loopbaanadvies over de uitkomsten van het ontwikkelassessment in duidelijke bewoordingen, zonder onnodig jargon. Aansluitend nemen wij contact met u om ook met u het ontwikkelassessment te evalueren.
Zowel werkgever als werknemer hebben middels een ontwikkelassessment bij Stern Loopbaanadvies een duidelijke analyse die houvast biedt. Voor de medewerker is het daardoor gemakkelijker de verantwoording te nemen voor en regie te nemen in zijn of haar ontwikkeling. Voor de werkgever is het duidelijk welke functievereisten en verwachtingen reëel en haalbaar zijn en hoe hij zijn medewerker kan faciliteren in diens ontwikkeling.

Kortom, Stern Loopbaanadvies maakt maatwerk van ontwikkelassessments.

Branches

  • Overheid
  • Industrie
  • Woningbouw
  • Zorg & Welzijn
  • Onderwijs
  • Media
  • En vele anderen…
Bij Stern Loopbaanadvies werken ervaren en gekwalificeerde loopbaanadviseurs en psychologen.
Zij beschikken over een uitgebreid relatienetwerk en werken voortdurend aan hun eigen vakkennis en persoonlijke ontwikkeling. Zo waarborgen we dat u altijd een deskundige, geïnspireerde en enthousiaste adviseur tegenover u treft. Nieuwsgierig geworden? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Contact

    Stern loopbaanadvies