Main menu
SternloopbaanadviesArbeidsdeskundig advies

Arbeidsdeskundig advies

Wanneer uw werknemer arbeidsongeschikt raakt door lichamelijke of psychische klachten  en als gevolg van zijn beperkingen zijn functie niet meer kan uitoefenen is het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer een passende oplossing te vinden. Het is aan de werkgever om een terugkeer naar eigen werk mogelijk te maken. Indien terugkeer naar eigen werk niet mogelijk blijkt te zijn, zult u als werkgever een passend alternatief moeten aanbieden. Vanaf de eerste ziekmelding  als gevolg van arbeidsongeschiktheid moet er actief gezocht worden naar een oplossing binnen een tijdsbestek van 104 weken (Wet Verbetering Poortwachter). Doet u dit niet dan loopt u het risico van een loonsanctie van maximaal 52 weken. Dus hoe eerder u actie onderneemt des te beter het is. Stern Loopbaanadvies kan u hierbij tijdig adviseren middels een arbeidsdeskundig onderzoek. Het Arbeidsdeskundig Onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Is werknemer in staat om zijn eigen functie/werkzaamheden uit te voeren?
 • Zijn de eigen werkzaamheden nog passend te maken?
 • In hoeverre kan de werknemer binnen de eigen organisatie alternatieve werkzaamheden verrichten?
 • In hoeverre kan de werknemer bij een andere organisatie functie/werkzaamheden verrichten?

In het rapport wordt naast de conclusies tevens een advies opgenomen over de vervolgstappen bij de re-integratie. Het Arbeidsdeskundig Onderzoek schept hiermee duidelijkheid naar alle partijen over het verdere verloop van het re-integratietraject en de inspanningen die hierbij van werkgever en werknemer verwacht mogen worden.

Bent u geïnteresseerd in een Arbeidsdeskundig onderzoek?

Branches

 • Overheid
 • Industrie
 • Woningbouw
 • Zorg & Welzijn
 • Onderwijs
 • Media
 • En vele anderen…
Bij Stern Loopbaanadvies werken ervaren en gekwalificeerde loopbaanadviseurs en psychologen.
Zij beschikken over een uitgebreid relatienetwerk en werken voortdurend aan hun eigen vakkennis en persoonlijke ontwikkeling. Zo waarborgen we dat u altijd een deskundige, geïnspireerde en enthousiaste adviseur tegenover u treft. Nieuwsgierig geworden? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Contact

  Stern loopbaanadvies